تغییرات شرکت ها تغییر نام شرکت
search
  • تغییرات شرکت ها تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

 زمانی که میخواهید نام شرکت را تغییر دهید کافیست 5 اسم پیشنهادی ( حداقل سه سیلابی) مدنظر خود را  با ترتیب الویت برای بررسی ارسال کنید.

 

 

اگر بعد از ثبت شرکت خود تمایل به تغییر نام شرکت خود را دارید میتوانید با درخواست تغییرنام شرکت ، نام ثبت شده برای شرکت خود را تغییر دهید .

 زمانی که میخواهید نام شرکت را تغییر دهید کافیست 5 اسم پیشنهادی ( حداقل سه سیلابی) مدنظر خود را  با ترتیب الویت برای بررسی ارسال کنید.

توجه داشته باشید که سیلاب های انتخابی بایستی ریشه فارسی ، ترکی داشته باشند .

برای بررسی ریشه و معنی نام انتخابی خود میتوانید از فرهنگ نامه دهخدا یا فرهنگنامه دکتر معین استفاده کنید.مرجع های ویژه

نقدی از مشتریان درج نشده است

نوشتن یک نقد

تغییر نام شرکت

 زمانی که میخواهید نام شرکت را تغییر دهید کافیست 5 اسم پیشنهادی ( حداقل سه سیلابی) مدنظر خود را  با ترتیب الویت برای بررسی ارسال کنید.

 

 

نوشتن یک نقد

14 محصول دیگر در همین شاخه همین شاخه: