تغییرات شرکت ها اصلاح موارد اساسنامه
search
  • تغییرات شرکت ها اصلاح موارد اساسنامه

اصلاح موارد اساسنامه

اصلاح مواد اساسنامه شامل موارد گستردهای میباشد که عبارتند از: کاهش یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره، آدرس شرکت، موضوع فعالیت و...

با توجه به هدف انتخابی شما صورت جلسه مورد نیاز تنظیم میشود.

 

اصلاح مواد اساسنامه شامل موارد گستردهای میباشد که عبارتند از: کاهش یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره، آدرس شرکت، موضوع فعالیت و...

با توجه به هدف انتخابی شما صورت جلسه مورد نیاز تنظیم میشود.

 

مرجع های ویژه

نقدی از مشتریان درج نشده است

نوشتن یک نقد

اصلاح موارد اساسنامه

اصلاح مواد اساسنامه شامل موارد گستردهای میباشد که عبارتند از: کاهش یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره، آدرس شرکت، موضوع فعالیت و...

با توجه به هدف انتخابی شما صورت جلسه مورد نیاز تنظیم میشود.

 

نوشتن یک نقد

14 محصول دیگر در همین شاخه همین شاخه: