ثبت شرکت

تاسیس شرکت های با مسئولیت محدود ، سهامی خاص ، تعاونی ، تضامنی ، موسسات آموزشی 

ثبت شرکت

6 محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد
ثبت شرکت تاسیس شرکت تضامنی
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس شرکت تضامنی

این نوع ثبت زمانی اتفاق می افتد که نهاد مربوطه بنا به نوع فعالیت شرکت افراد را ملزم به ثبت شرکت تضامنی نماید. از جمله موضوع فعالیت برای شرکت تضامنی میتوان صرافی را نام برد که برای گرفتن مجوز از بانک مرکزی مجبور به این نوع ثبت شرکت شده است.

حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال است.

دست کم نام یکی از شرکا در نام شرکت باید قید شود.

 

 

ثبت شرکت تاسیس شرکت سهامی خاص
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس شرکت سهامی خاص

برای تاسیس شرکت سهامی خاص حداقل نفرات مورد نیاز 5 نفر میباشد که 3 نفر به عنوان سهامدار و اعضا هییت مدیره و دو نفر به عنوان بازرس شرکت انتخاب میشوند. از نظر تعداد سهامدارن هم محدویتی وجود ندارد.

بازرسین شرکت نباید نسبت فامیلی با اعضای هیئت مدیره  داشته باشند.

 

 

ثبت شرکت تاسیس موسسات و انجمن های فرهنگی
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس موسسات و انجمن های فرهنگی

به سازمانهای مردم نهاد انجمن گفته میشود. انجمن انواع مختلفی دارد که افراد با توجه به هدفی که از تاسیس آن دارند، قبل از اقدام به ثبت در اداره ثبت شرکتها نیاز به اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه را دارند. 

 

ثبت شرکت تاسیس شرکت تعاونی
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس شرکت تعاونی

شرکت تعاونی زمانی تاسیس میگردد که یک عده افراد، هدف مشترک برای انجام دادن داشته باشند. حداقل نفرات برای تاسیس 7 نفر میباشد. 3 نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر به عنوان عضو علی البدل  و 2 نفر به عنوان بازرسین شرکت، معرفی میشوند.

 

 

ثبت شرکت تاسیس هلدینگ
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس هلدینگ

 شرکت هلدینگ، یک شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری را در اختیار دارد. شرکت هلدینگ با خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکتهای دیگر که زیرمجموعه آن شمرده میشوند؛ مدیریت شرکتهای زیرمجموعه را بر عهده میگیرد.