تغییرات شرکت ها تمدید بازرسین
search
  • تغییرات شرکت ها تمدید بازرسین

تمدید بازرسین

 در برخی شرکت ها یا موسسه ها، مانند شرکت تعاونی، در اساسنامه بر حسب قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدت زمان فعالیت شرکت محدود(5 سال) میباشد و نیازمند تمدید میباشد.

 

 

 در برخی شرکت ها یا موسسه ها، مانند شرکت تعاونی، در اساسنامه بر حسب قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدت زمان فعالیت شرکت محدود(5 سال) میباشد و نیازمند تمدید میباشد.

 

 

مرجع های ویژه

نقدی از مشتریان درج نشده است

نوشتن یک نقد

تمدید بازرسین

 در برخی شرکت ها یا موسسه ها، مانند شرکت تعاونی، در اساسنامه بر حسب قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدت زمان فعالیت شرکت محدود(5 سال) میباشد و نیازمند تمدید میباشد.

 

 

نوشتن یک نقد

14 محصول دیگر در همین شاخه همین شاخه: