ثبت شرکت تاسیس شرکت تعاونی
search
 • ثبت شرکت تاسیس شرکت تعاونی

تاسیس شرکت تعاونی

شرکت تعاونی زمانی تاسیس میگردد که یک عده افراد، هدف مشترک برای انجام دادن داشته باشند. حداقل نفرات برای تاسیس 7 نفر میباشد. 3 نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر به عنوان عضو علی البدل  و 2 نفر به عنوان بازرسین شرکت، معرفی میشوند.

 

 

 • تاسیس شرکت تعاونی

شرکت تعاونی زمانی تاسیس میگردد که یک عده افراد، هدف مشترک برای انجام دادن داشته باشند. حداقل نفرات برای تاسیس 7 نفر میباشد. 3 نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر به عنوان عضو علی البدل  و 2 نفر به عنوان بازرسین شرکت، معرفی میشوند.

برخلاف مابقی شرکتها که تنها نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکتها میباشند، شرکت تعاونی بایستی ابتدا در اداره تعاونی ثبت گردد و سپس برای ثبت شرکتها اقدام شود.

داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان الزامیست.

میزان سهم نفرات در تعاونی یکسان است.

پرداخت 35 درصدی سرمایه اولیه به نام شرکت در شرف تاسیس الزامی است.

 

اهداف شرکت های تعاونی مطابق ماده 1(ق.ت.ج.ا) به این شرح می باشد:

1-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند.

3-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6-پیشگیری از انحصار،احتکار،تورم،اضرار به غیر

7-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

 

برای ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن "مجوز ثبت" صادر شود. مجوز ثبت حاکی از تایید وزارت تعاون بر مطابقت اقدامات انجام شده برای تشکیل شرکت تعاونی با مقررات مربوط است. برای اخذ مجوز ثبت شرکت تعاونی، اولین هیئت مدیره یا وکیل وی، مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی را به وزارت تعاون تسلیم و صدور آن را درخواست می کند؛ وزارت تعاون پس از بررسی مدارک در صورت تایید اقدامات انجام شده، مجوز ثبت را صادر می کند.

انواع شرکت تعاونی به شرح زیر است:

 • شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی

 • شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات

 • شرکت تعاونی وام و اعتبار

 • شرکت تعاونی ساختمان مسکن

 • شرکت تعاونی مصرف

 • شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات

 • شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی:

 • داشتن تابعیت ایران

 • عدم ممنووعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر

 • عدم سابقه ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری

 • درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی

 • عدم عضویت در تعاونی مشابه

 

ثبت شرکت های تعاونی به تخصص و تجربه نیاز دارد ، برای تاسیس شرکت های تعاونی در سریعترین زمان اینجا کلیک کنید.

مرجع های ویژه

نقدی از مشتریان درج نشده است

نوشتن یک نقد

تاسیس شرکت تعاونی

شرکت تعاونی زمانی تاسیس میگردد که یک عده افراد، هدف مشترک برای انجام دادن داشته باشند. حداقل نفرات برای تاسیس 7 نفر میباشد. 3 نفر به عنوان عضو اصلی، دو نفر به عنوان عضو علی البدل  و 2 نفر به عنوان بازرسین شرکت، معرفی میشوند.

 

 

نوشتن یک نقد

5 محصول دیگر در همین شاخه همین شاخه: