ثبت شرکت تاسیس هلدینگ
search
  • ثبت شرکت تاسیس هلدینگ

تاسیس هلدینگ

 شرکت هلدینگ، یک شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری را در اختیار دارد. شرکت هلدینگ با خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکتهای دیگر که زیرمجموعه آن شمرده میشوند؛ مدیریت شرکتهای زیرمجموعه را بر عهده میگیرد.

 

 

    شرکت هلدینگ، یک شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری را در اختیار دارد. شرکت هلدینگ با خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکتهای دیگر که زیرمجموعه آن شمرده میشوند؛ مدیریت شرکتهای زیرمجموعه را بر عهده میگیرد.

نیازمند مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار

دقت داشته باشید که فقط شرکتهایی که در قالب سهامی خاص و سهامی عام هستند میتوانند جهت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.

حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت هلدینگ سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت سهامی عام صد میلیارد ریال است.


از آنجایی که ثبت هلدینگ یک موضوع تخصصی بوده و نیازمند صرف زمان و بررسی کامل است جهت تاسیس هلدینگ با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مرجع های ویژه

نقدی از مشتریان درج نشده است

نوشتن یک نقد

تاسیس هلدینگ

 شرکت هلدینگ، یک شرکت سهامی است که مالکیت سهام شرکت دیگری را در اختیار دارد. شرکت هلدینگ با خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکتهای دیگر که زیرمجموعه آن شمرده میشوند؛ مدیریت شرکتهای زیرمجموعه را بر عهده میگیرد.

 

 

نوشتن یک نقد

5 محصول دیگر در همین شاخه همین شاخه: