تاسیس شرکت با مسولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود متشکل از حداقل دو نفر شریک میباشد و به دلیل شرایط آسان ثبتی، متقاضی بیشتری دارد.

در شرکت مسئولیت محدود هر شخص به میزان سهم الشرکه خود مسئولیت دارد

تاسیس شرکت با مسولیت محدود

یک محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
ثبت شرکت تاسیس شرکت با مسولیت محدود
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس شرکت با مسولیت محدود

 یکی از انواع شرکت هایی که قابل ثبت است ,شرکت با مسئولیت محدود است .

شرکت مسئولیت محدود متشکل از حداقل دو نفر شریک میباشد و به دلیل شرایط آسان ثبتی، متقاضی بیشتری دارد.

در شرکت مسئولیت محدود هر شخص به میزان سهم الشرکه خود مسئولیت دارد.