ثبت انجمن

به سازمانهای مردم نهاد انجمن گفته میشود. انجمن انواع مختلفی دارد که افراد با توجه به هدفی که از تاسیس آن دارند، قبل از اقدام به ثبت در اداره ثبت شرکتها نیاز به اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه را دارند.

ثبت انجمن

یک محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
ثبت شرکت تاسیس موسسات و انجمن های فرهنگی
  • جدید

ثبت شرکت

تاسیس موسسات و انجمن های فرهنگی

به سازمانهای مردم نهاد انجمن گفته میشود. انجمن انواع مختلفی دارد که افراد با توجه به هدفی که از تاسیس آن دارند، قبل از اقدام به ثبت در اداره ثبت شرکتها نیاز به اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه را دارند.