نقل و انتقال سهام

 در صورتی که یکی از سهامداران یا اعضا هییت مدیره تمایل به فروش سهام خود را داشته باشد و اعضای هیئت مدیره یا مابقی سهامدارن موافقت خود را اعلام کنند،شخص یا اشخاص میتوانند  سهام خود را به شخص دارای صلاحیت دیگری واگذار نمایند.

کلیه امور نقل و انتقال سهام بایستی تحت عنوان صورت جلسه به امضا تمامی اعضا و سهامداران برسد ونقل و انتقال هایی که به صورت داخلی انجام میشوند و صورت جلسه با قالب از پیش تعیین نشده ندارد فاقد اعتبار است.

نقل و انتقال سهام باید به تایید اداره ثبت شرکت ها(زیر نظر قوه قضاییه) و اداره دارایی برسد ، بدیهی است صورت جلسات داخلی فاقد اعتبار و غیر قابل پیگیری هستند.

نقل و انتقال سهام

یک محصول وجود دارد

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد
تغییرات شرکت ها نقل و انتقال سهام
  • جدید

تغییرات شرکت ها

نقل و انتقال سهام

شرکت هایی که قصد دارند سهام خود را به شخص دیگری واگذار کنند موظف هستند این تغییرات را در قالب صورت جلسات به اداره ثبت شرکت ها اطلاع رسانی کنند.